Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Komitejas sastāvs

  • Andis Astrātovs – komitejas priekšsēdētājas vietnieks
  • Inga Gluzda
  • Ilva Norenberga
  • Tabita Kalniņa
  • Edmunds Demiters
  • Daiga Feldmane
  • Miervaldis Krotovs
  • Sandra Pētersone