Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes
2020. gada 11. augustā plkst. 9.00

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k.Jautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs
Publiskā daļa (lemjošā)
1.Par grozījumiem Talsu novada Deinstitucionalizācijas vadības grupāDace Zeļģe, Sociālā dienesta vadītāja
2.Par Daces Spades atbrīvošanu no Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces amata    Liene Liepa, Bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i.
Slēgtā daļa (lemjošā)
3.Par finansējuma piešķiršanu Laucienes pamatskolaiDaiga Feldmane, Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos
4.Par Talsu novada pašvaldības stipendijas izmaksas pārtraukšanu L. M.Daniels Pētersons, Juridiskās atbalsta daļas vadītājs
5.Par Talsu novada pašvaldības stipendijas izmaksas pārtraukšanu I. J.Daniels Pētersons, Juridiskās atbalsta daļas vadītājs
Informatīvā daļa
1.2019. gada pārskats par bāriņtiesas darbuLiene Liepa, Bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i.
Slēgtā daļa (informatīvā)
2.VBTAI atzinums Par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu Talsu novadāLiene Liepa, Bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i. Normunds Tropiņš, Priekšsēdētājas vietnieks