Komitejas darba kārtība

Projekts

Talsu novada domes
sociālo un veselības jautājumu komitejas
sēde Nr. 18
gada 2.decembrī plkst. 13.00

DARBA KĀRTĪBA:
Publiskā daļa

Nr.p.kJautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs/ziņotājs
1.Par sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājuAndis Astrātovs
2Par izmaiņām Talsu novada domes 2019. gada 31.oktobra lēmumā Nr. 628 “Par Talsu novada pašvaldības ārstniecības speciālista stipendijas piešķiršanu”Izpilddirektora vietniece Inguna Kaļinka
3.Par Talsu novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanuBāriņtiesas priekšsēdētāja Jolanta Feldmane
4.Par dienesta viesnīcas statusa atcelšanu  “Skolas Ausekļi”-13, Vandzenes skola, Vandzenes pagastā, Talsu novadāJurists Elvis Jansons
5Par saistošo noteikumu “Talsu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžets” apstiprināšanuFinanšu un grāmatvedības nodaļa Ilze Lagzdiņa
INFORMĀCIJA
1.LSK informācijaAnita Boitmane
2.Par nomas līguma izbeigšanu SIA “Veselības centrs”Sociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe
3.Informācija par BāriņtiesuBāriņtiesas priekšsēdētāja Jolanta Feldmane
4.Informācija par  Sociālo dienestuSociālā dienesta vadītāja Dace Zeļģe
5.Par pansionāta “Lauciene” investīcijas plāna projektu 2020.-2025. gadamPansionāta direktores palīgs
saimnieciskajos jautājumos Sandra Pētersone