Komitejas darba kārtība

Projekts

Talsu novada domes
sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
6. aprīlī plkst. 13.00
(sēde notiks attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci)

 

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k.Jautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs*
Slēgtā daļa
1.Par Talsu novada dzīvokļu komisijas lēmumu “Par B. B.  iesnieguma izskatīšanu”Daniels Pētersons, Juridiskās atbalsta daļas vadītājs
 Informatīvā daļa
1.Informācija par pašvaldības komisijāmInguna Kaļinka, izpilddirektora vietniece
2.Mājokļu politikas vadlīniju 2020 – 2022 rīcību “Dzīvokļu izvērtēšanas kritēriji”Arvis Lagzdiņš, Komunālās nodaļas vadītājs,
Jolanta Ivanova, Komunālo pakalpojumu daļas vadītāja
3.

 

“Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī”Uldis Katlaps, Izglītības pārvaldes vadītājs,
Dace Zeļģe, Sociālā dienesta vadītāja

 

* Piedalās attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci.