Komitejas darba kārtība

Projekts

Talsu novada domes
sociālo un veselības jautājumu komitejas
2020. gada 17. februārī plkst. 13.00

Nr.p.kJautājuma nosaukumsLēmuma projekta sagatavotājs/ziņotājs
1.Par nodibinājumu “Talsu novada Krīžu centrs”Dzintars Kalniņš Juridiskās nodaļas vadītājs
2.Par Talsu novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājuAija Lorence
Kancelejas vadītāja