Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde Nr.21
2.12.2019. plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA:

Talsos

Nr.Lēmuma projektsZiņotājs
1.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Inovācijas tehniskās šaušanas attīstībā”Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante
2.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Vides pieejamības uzlabojumi Sabiles veco ļaužu namā”Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante
3.Par Talsu novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanuAttīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas teritorijas plānotāja Anda Felša
4.Par Stendes pilsētas un Lībagu, Strazdes un Virbu pagastu pārvalžu vadītājuIzpilddirektora vietniece Inguna Kaļinka
5.Par Egila Alsberga atbrīvošanu no Virbu un Strazdes pagastu pārvalžu vadītāja amataIzpilddirektora vietniece Inguna Kaļinka
6.Par Jura Upmaļa apstiprināšanu Laucienes pagasta, Balgales pagasta un Ķūļciema pagasta pārvalžu vadītāja amatāIzpilddirektora vietniece Inguna Kaļinka
7.Par Marikas Grohjackas  apstiprināšanu Vandzenes pagasta un Laidzes pagasta  pārvalžu vadītāja amatāIzpilddirektora vietniece Inguna Kaļinka
8.Par saistošo noteikumu “Talsu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžets” apstiprināšanuFinanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa
Informatīvā daļa
1.Par SIA “Talsu namsaimnieks” vidēja termiņa darbības stratēģijuValdes priekšsēdētājs Egils Bariss
2.Par SIA “Talsu ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijuValdes loceklis Igors Kude