Komitejas darba kārtība

PROJEKTS

Talsu novada domes

Tautsaimniecības komitejas sēde Nr.17

07.10.2019. plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.Lēmuma projektsZiņotājs
1.Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas

Projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante

2.Par īpašuma tiesību atjaunošanu

Blaumaņa ielā 72A, Sabilē, Talsu novadā

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Inga Romaško
3.Par saistošajiem noteikumiem “Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā”Būvvaldes arhitektūras daļas vadītāja Nellija Dziedātāja
4.Par grozījumiem Talsu novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Talsu novada pašvaldības 2019.gada pamata budžets”Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Aija Tihovska
5.Par grozījumiem Talsu novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Talsu novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”Finanšu un grāmatvedības nodaļas Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Aija Tihovska
Informatīvā daļa
1.Par lauksaimniecības zemes nomuNekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Inga Romaško
2.Par izmaiņām projekta  “Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā”  finansējumāAttīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas

projektu vadītāja Aija Svarinska

3.Par energoefektivitātes projektu Virbu pamatskolāAttīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas

projektu vadītāja Aija Svarinska