Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome, iesaistot Talsu novada  deputātus, pašvaldības darbiniekus un Talsu novada iedzīvotājus, ir izveidojusi 27 komisijas. Ar tām var sazināties, sūtot elektronisku vēstuli uz pasts@talsi.lv, norādot attiecīgās komisijas nosaukumu.