Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome, iesaistot Talsu novada  deputātus, pašvaldības darbiniekus un Talsu novada iedzīvotājus, ir izveidojusi 26 komisijas. Ar tām var sazināties, sūtot elektronisku vēstuli uz pasts@talsi.lv, norādot attiecīgās komisijas nosaukumu.

Administratīvā komisija 
Ilgonis Grosvaldskomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 29110882
Gatis Vjaters
Solvita Bērziņa
Inese Āboltiņa
Malda Pētersone
Dace Grišule
Ojārs Kalnbirze
Eva Dižkalne
Ētikas komisijas 
Zeltīte Dūrīte
komisijas priekšsēdētāja
Ina Jurkeviča
Aija Lorence
Jana Robalde
Antra Jesineviča

Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisija 
Dainis Karolskomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 20229688
Ģirts Kalnbirze
Ilze Indriksone
Normunds Tropiņš
Edmunds Demiters
Dainis Norenbergs
Dzintra Eglīte
Baiba Veismane-Rezonga
Guna Millersone
Iveta Rorbaha
Maija Laukmane
Elga Vērdiņa

Komisija materiālu izskatīšanai par
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu
 
Inguna Kaļinkakomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 29486304
Vilis Ieviņš
Normunds Tropiņš

Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija 
Normunds Tropiņškomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 29253840
Tabita Kalniņa
Daiga Feldmane
Uldis Katlaps

Pedagoģiski medicīniskā komisija 
Vineta Ozolakomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 26542688
Ina Strapāne
Māra Burčaka
Modris Grosbahs
Asja Kuike
Jolanta Ūsiņa

Konkursa “Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās,
profesionālās ievirzes un interešu izglītībā” vērtēšanas komisija
 
Ilva Norenbergakomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 26197645
Anda Bajāre
Antra Vētra
Līva Lediņa
Vineta Ozola

Pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisija 
Normunds Tropiņškomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 29253840
Daiga Feldmane
Lienīte Krūzīte
Ilze Lagzdiņa
Sanita Arciševska

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Dace Spadekomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 29464059
Modris Jaunvalks
Gatis Vjaters
Aivars Lācis
Anda Felša
Inga Romaško

Komisija pilsoņiem nepamatoti atsavinātās mantas vērtības noteikšanai 
Modris Jaunvalkskomisijas priekšsēdētājs
Ingrīda Bleikša
Inga Romaško

Dzīvokļu komisija 
Ivars Maķevicskomisijas priekšsēdētāja vietnieks; tālrunis: 29378778
Dagmara Baha
Uldis Leja
Kārlis Vanags
Jānis Znotiņš
Jana Damberga
Tatjana Kuzmuka
Jolanta Ivanova

Iepirkumu komisija   
Kristīne Riekstiņa-Sniedziņakomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 26604603
Inguna Kaļinka
Jānis Grahoļskis
Modris Jaunvalks
Oskars Kreilis
Gints Lūsis
Aiva Dimante

Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija 
Dainis Karols, Talsu novada domes priekšsēdētājskomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 20229688
Aldis Felts, Dundagas novada domes priekšsēdētājskomisijas priekšsēdētāja vietnieks
Roberts Šiliņš, Mērsraga novada domes priekšsēdētājskomisijas priekšsēdētāja vietnieks
Eva Kārkliņa, Rojas novada domes priekšsēdētājakomisijas priekšsēdētāja vietnieks
Juris Kondrovs, VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas komandieriskomisijas priekšsēdētāja vietnieks
Juris Bieriņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas Rojas posteņa komandieris
Ivars Koloda, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs
Eliko Bērziņa, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāja vietniece
Aigars Brauers, Zemessardzes 46. kājnieku bataljona 3. kājnieku rotas virsseržants
Uldis Frīdenbergs, Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis
Andris Dulverks, Ziemeļkurzemes virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos
Egils Valbergs, A/S "Sadales tīkls" Ekspluatācijas funkcijas Dienvidu Ekspluatācijas daļas Talsu nodaļas vadītājs
Arnis Jansons, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas Piesārņojumu kontroles sektora vecākais inspektors
Jānis Kalācis, Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas vecākais inspektors
Mārcis Pētersons, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks

Talsu novada Stipendiju piešķiršanas komisija 
Normunds Tropiņškomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 29253840
Inguna Kaļinka
Uldis Katlaps
Gundars Sebris
Andis Astrātovs

Licencēšanas komisija 
Dace Zeļģekomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 22008676
Jana Horste
Māris Grīnvalds
Liene Ģērmane

Pasažieru pārvadājumu  un ceļu apsaimniekošanas komisija 
Ināra Lācekomisijas priekšsēdētāja
Māris Rozenbergs
Modris Jirgensons
Mārcis Ezergals
Gints Lūsis
Kalvis Kalniņš

Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome 
Doloresa Leperekomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 29423752
Dana Šteinberga
Dainis Karols
Daiga Feldmane
Uldis Katlaps
Jolanta Skujeniece
Ainārs Lūks
Andris Veršāns
Inguna Kronberga
Dana Vecmane
Almants Kalniņš
Sanita Arciševska
Māris Grīnvalds
Ilva Norenberga

Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā 
Inguna Kronbergakomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 26155630
Daiga Feldmane
Sigita Amstere

Objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija 
Dainis Karolskomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 20229688
Ģirts Kalnbirze
Ieva Krēķe
Normunds Tropiņš
Inga Gluzda

Sabiedriskās kārtības komisija 
Ilgonis Grosvaldskomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 29110882
Dzintars Legzdiņš
Ainārs Lūks
Gatis Vjaters

Vēlēšanu komisija 
Agris Purkalnskomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 26128886
Dzintra Kudiķe-Vizbele
Vanda Baraua
Imants Adiņš
Daiga Helde
Aiga Bērziņa
Ilva Āboliņa

Zaļumsaimniecības komisija 
Ieva Bērziņakomisijas priekšsēdētāja
Arvis Lagzdiņš
Lauma Jaunpujēna
Uģis Ventiņš
Ieva Indriksone

Talsu novada sporta komisija 
Almants Kalniņškomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 29518415
Normunds Krūze
Aivars Pekmans
Imants Ziediņš
Mārtiņš Maķevics
Mārcis Štrobinders
Santa Zorģe
Valdis Kalderauskis
Aivars Eņģelis
Agnis Cīrulis
Gints Lūsis
Raitis Treiģis-Treidis

Talsu novada medību koordinācijas komisija 
Ģirts Kalnbirzekomisijas priekšsēdētājs
Mārtiņš Ralle
Ilze Supe
Lauris Kemlers
Kaspars Brauers
Māris Alsbergs

Lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisija 
Normunds Tropiņškomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 29253840
Endija Libere
Vija Haberkorne
Elvis Jansons
Guntis Bērziņš

Komisija par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta attīstībai Talsu novadā 
Normunds Tropiņškomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 29253840
Aivars Pekmans
Inguna Kaļinka
Almants Kalniņš
Kaspars Sakniņš
Egita Murauska