Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Dace Spadekomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 29464059
Modris Jaunvalks
Gatis Vjaters
Aivars Lācis
Anda Felša
Inga Romaško