Ētikas komisija

Ētikas komisijas 
Zeltīte Dūrīte
komisijas priekšsēdētāja
Ina Jurkeviča
Aija Lorence
Jana Robalde
Antra Jesineviča