Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija   
Kristīne Riekstiņa-Sniedziņakomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 26604603
Inguna Kaļinka
Jānis Grahoļskis
Modris Jaunvalks
Arvis Lagzdiņš
Gints Lūsis
Aiva Dimante