Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija

Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija 
Normunds Tropiņškomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 29253840
Tabita Kalniņa
Daiga Feldmane
Uldis Katlaps