Lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisija

Lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisija 
Normunds Tropiņškomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 29253840
Endija Libere
Vija Haberkorne
Elvis Jansons
Guntis Bērziņš