Licencēšanas komisija

Licencēšanas komisija 
Daniels Pētersonskomisijas priekšsēdētājs
Jana Horste
Māris Grīnvalds
Liene Ģērmane