Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā

Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā 
Inguna Kronbergakomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 26155630
Daiga Feldmane
Sigita Amstere