Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome

Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome 
Doloresa Leperekomisijas priekšsēdētāja; tālrunis: 29423752
Dana Šteinberga
Dainis Karols
Daiga Feldmane
Uldis Katlaps
Jolanta Skujeniece
Ainārs Lūks
Andris Veršāns
Inguna Kronberga
Dana Vecmane
Almants Kalniņš
Sanita Arciševska
Māris Grīnvalds
Ilva Norenberga