Talsu novada medību koordinācijas komisija

Talsu novada medību koordinācijas komisija 
Ģirts Kalnbirzekomisijas priekšsēdētājs
Mārtiņš Ralle
Ilze Supe
Lauris Kemlers
Kaspars Brauers
Diāna Širokajakomisijas sekretāre
Māris Alsbergs