Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisija

Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisija 
Dainis Karolskomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 20229688
Ģirts Kalnbirze
Ilze Indriksone
Normunds Tropiņš
Edmunds Demiters
Dainis Norenbergs
Dzintra Eglīte
Baiba Veismane-Rezonga
Guna Millersone
Iveta Rorbaha
Maija Laukmane
Elga Vērdiņa