Talsu novada Stipendiju piešķiršanas komisija

Talsu novada Stipendiju piešķiršanas komisija 
Normunds Tropiņškomisijas priekšsēdētājs; tālrunis: 29253840
Inguna Kaļinka
Uldis Katlaps
Gundars Sebris
Andis Astrātovs