Saistošo noteikumu projekti

Saistošo noteikumu projekts, kas tiks izskatīts 26.03.2020. Talsu novada domes sēdē:

 Par grozījumu Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Talsu novada pašvaldības nolikums”.