Saistošo noteikumu projekti

Saistošo noteikumu projektus, kas tiks izskatīti 11.11.2019. Talsu novada domes sēdē: