Būvniecības dokumentācijas izstrāde “PII “Kamenīte” teritorijas labiekārtojumam Pūņās (TNPz 2019/68)

Izsludināts:25.10.2019
ID Nr.:TNPz 2019/68
Iepirkuma līguma nosaukums:Būvniecības dokumentācijas izstrāde “PII “Kamenīte” teritorijas labiekārtojumam Pūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā”
Iesniegšanas termiņš:01.11.2019. plkst. 14.00
Statuss:Pieņemts lēmums
Līguma veids:Pakalpojums
Procedūras veids:Cenu aptauja
Kontaktpersona:Jana Robalde –Valdgales pagasta pārvaldes vadītāja  tel.26164923, e-pasts: jana.robalde@talsi.lv
Paredzamā līgumcena:.
Papildus informācija:Piedāvājumus var iesniegt,  nosūtot pa e-pastu iepirkumi@talsi.lv līdz 2019.gada 1. novembrim plkst. 14.00.
Dokuments:PU_PII_Kamenīte_ārtelpas_labiekārtojums_Pūņas_01.10.2019.!
Instrukcija pretendentam_68
1.-pielikums-APLIECINĀJUMS-PAR-OBJEKTA-APSEKOŠANU
2. pielikums_Finanšu piedāvājums_68Lēmums TNPz 2019_68