Elektroietaišu montāžas darbi atbilstoši projektam TP-0657 “Laucienes b.d.”

Izsludināts:04.02.2020
ID Nr.:TNPz 2020/4
Iepirkuma līguma nosaukums:“Elektroietaišu montāžas darbi atbilstoši projektam TP-0657 “Laucienes b.d.”, Laucienes pagastā, Talsu novadā”
Iesniegšanas termiņš:10.02.2020. plkst. 10:00
Statuss:Pieņemts lēmums
Līguma veids:Būvdarbi
Procedūras veids:Cenu aptauja
Kontaktpersona:Laucienes pagasta pārvaldes vadītājs Juris Upmalis, tel.26162380, juris.upmalis@talsi.lv.
Paredzamā līgumcena:.
Papildus informācija:Piedāvājumu var iesniegt, nosūtot pa e-pastu iepirkumi@talsi.lv līdz 2020. gada 10. februārim plkst. 10.00
Dokuments:Instrukcija pretendentam_Elektroietaišu montāžas darbi Laucienē
Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājuma kosavilkums.
Specifikācija
Apjoms

Lēmums TNPz 2020_4