“Rotaļu laukumu iegāde un uzstādīšana Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”

Izsludināts:
22.08.2019
ID Nr.:
TNPz 2019/49
Iepirkuma līguma nosaukums:
“Rotaļu laukumu iegāde un uzstādīšana Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”
Iesniegšanas termiņš:
29.08.2019 11:00
Statuss:
aktīvs
Līguma veids:
Būvdarbi
Procedūras veids:
Cenu aptauja
Kontaktpersona:
Daina Kalniņa, Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja, mob. 26556607, e-pasts: daina.kalnina@talsi.lv
Paredzamā līgumcena:
.
Papildus informācija:
Piedāvājumu var iesniegt, nosūtot pa e-pastu iepirkumi@talsi.lv līdz 2019.gada 29. augustam plkst. 11.00
Dokuments:Instrukcija pretendentam
Kopija no tāmes rotaļu laukumu kompleksiem
1. pielikums. Pretendenta pieteikums – finanšu piedāvājums
2. pielikums. Objekta apsekošanas akts