Transporta pakalpojumi 2020. gadā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/030 ietvaros

Lemums TNPz 2020 1

Izsludināts:07.01.2020
ID Nr.:TNPz 2020/1
Iepirkuma līguma nosaukums:Transporta pakalpojumi 2020. gadā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/030 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā” ietvaros.
Iesniegšanas termiņš:14.01.2020. plkst. 12.00
Statuss:Pieņemts lēmums
Līguma veids:Pakalpojumi
Procedūras veids:Cenu aptauja
Kontaktpersona:Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante, tālr. 26418019, e-pasts aiva.dimante@talsi.lv
Paredzamā līgumcena:.
Papildus informācija:Piedāvājumi var tikt iesniegti elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu iepirkumi@talsi.lv. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020.gada 14.janvāris plkst. 12.00
Dokuments:Instrukcija pretendentam_TNPz 2020_1
1.pielikums_Tehn.specifikacija
2.pielikums_Tabula
3.pielikums_Finansu_piedāvajums

Lemums TNPz 2020 1