Rīko elektronisku izsoli valsts dzīvokļa īpašumam Stacijas ielā 9, Stendē

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 Stacijas ielā 9, Stendē, Talsu novadā, kadastra Nr. 88159000401.

  • Izsoles sākums – 20.03.2020., izsoles noslēgums – 20.04.2020. plkst. 13.00.
  • Izsoles sākumcena EUR 690.00. Izsoles solis – EUR 50.00. Nodrošinājums – EUR 69.00.
  • Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 09.04.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
  • Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.
  • Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002.
  • Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
  • Saskaņot objektu apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.