Nomas izsoles

21.07.2020.

Talsu novada pašvaldība iznomā telpu

Nomas objekts – Talsu novada pašvaldībai piederošā telpa Nr.19, “Pils”, Tiņģerē, Īves pagastā, Talsu novadā, ar kopējo platību 12,3 m2 (kadastra numurs 8858 003 0171).

Izsoles sākumcena – 21,40 EUR (divdesmit viens euro un 40 centi) mēnesī, neieskaitot PVN un nekustamā īpašuma nodokli. Solis – 2,00 EUR.

Telpu nomas līguma termiņš ir 5 gadi.

Pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 2020. gada 30. jūlijam plkst. 12.00 Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2. korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00. Tālrunis uzziņām 26514956, 29369443.

Kontaktpersona par nomas objektu – Īves pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs, tālr.26514956, andris.grinbergs@talsi.lv, Juridiskās nodaļas jurists Elvis Jansons, tālr.29369443, e-pasts elvis.jansons@talsi.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI