Rīko izsoli nekustamajam īpašumam Stacijas ielā 2, Jaunpagastā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Stacijas ielā 2, Jaunpagastā, Virbu pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88969000153. Izsoles sākums – 02.03.2020., izsoles noslēgums – 01.04.2020. 13.00.

  • Izsoles sākumcena 2800,00 eiro. Izsoles solis 50,00 eiro, bet nodrošinājums – 280,00 eiro.
  • Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 22.03.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
  • Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.
  • Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002.
  • Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
  • Saskaņot objektu apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.