Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības autobusam ISUZU TURQUOISE

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldības autobusam ISUZU TURQUOISE, Valsts reģistrācijas numurs HB-9180

1.Talsu novada pašvaldības autobuss ISUZU TURQUOISE, Valsts reģistrācijas numurs HB-9180, izlaiduma gads 2008. gads, šasijas Nr. NNAMOZALE02001425. Autobusam ir šāds aprīkojums: ABS; borta dators; elektriskā lūka; kondicionieris; elektriskie spoguļi; autonomā apsilde; audio aparatūra; manuālā ātrumkārba; pneimatiskā piekare; stūres pastiprinātājs.

2. Autobusa kopējais nobraukums sastāda 348 248 km. Autobusam ir korozijas bojājumi un turbīnas defekts. Nav tehniskā apskate.

3. Saskaņā ar izsoles noteikumiem sākumcena ir 2040,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 204,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 15,00 EUR.

4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

5. Izsole notiks 2019. gada 22. novembrī plkst. 09.30.

6. Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

7. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2019. gada 20. novembrim plkst. 15.00, Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

8. Kontaktpersona par izsoles objektu – Andis Jasis, tālr. 28679599.

IZSOLES NOTEIKUMI