SIA “Talsu namsaimnieks”

Ezeru laukums 2, Talsi, LV-3201
Reģistrācijas nr.:  41203035896

Tālrunis: 63232150
Fakss: 63220820
E–pasts: info@talsunamsaimnieks.lv

www.talsunamsaimnieks.lv

Egils Bariss
Valdes priekšsēdētājs
E–pasts: egils.bariss@talsunamsaimnieks.lv

Juris Upmalis
Valdes loceklis
E–pasts: juris.upmalis@talsunamsaimnieks.lv