SIA “Talsu Televīzija”

SIA “Talsu televīzija”
K. Valdemāra iela 17a, Talsi, LV – 3201
Reģ.nr. LV 40003289155
a/s “SEB Banka”
konts LV28UNLA0050021320850
kods UNLALV2X

www.talsutv.lv

Sanita Liepiņa
Valdes locekle
E-pasts: sanita.liepina@inbox.lv,
Tālrunis: 25937564


TalsuTV kontakti | Studija

Tālrunis: 63225522; 20010610
E-pasts: info@talsutv.lv