Abavas pagasts

Nekustamā īpašuma nosaukums/ adresezemes vienības kadastra apzīmējumsplatība, hanomas mērķistermiņšlīguma noslēgšanas datumsnomas līguma veidspiezīmes
"Grāveri", Abavas pag.884201200261/3 d.d.
no 0,6 ha
ēku uzturēšanai12.08.2019.13.08.2018.apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Grāveri", Abavas pag.884201200262/3 d.d.
no 0,6 ha
ēku uzturēšanai12.08.2028.13.08.2018.apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Laiņi 1
88420100221
0.1
pirmtiesība uz nomu
27.01.2029.
28.01.2019.
"neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā"
Līguma pagarinājums
"""Mazrinkule"", Rinkule,
Abavas pag."
88420110122
2.13
ēku uzturēšanai
05/26/2029
11.04.2019.
apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijāLīguma pagarinājums
"""Jaunpumpuri"",
Abavas pag."
88420160005
3.5
Lauksaimniecība
01.04.2024.
25.04.2019.
neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
Līguma pagarinājums
""Bungu pļavas",
Abavas pag."
88420070249
6.3
Lauksaimniecība
01.04.2024.
25.04.2019.
neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
Līguma pagarinājums
"Zīles Kuplejas",
Abavas pag."
88420130085
1/2 d.d.
no 0,4 ha
ēku uzturēšanai
29.04.2029.
03.05.2019.
apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijāLīguma pagarinājums
"Zīles Kuplejas",
Abavas pag."
88420130085
1/2 d.d.
no 0,4 ha
ēku uzturēšanai
16.06.2029.
03.05.2019.
apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijāLīguma pagarinājums
88420040109
2
Lauksaimniecība19.05.2024.
20.05.2019.
neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
88420070278
88420070310
1,5
1,7
Lauksaimniecība01.06.2024.
24.05.2019.
neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
Līguma pagarinājums
88420050109
0.06
piemājas palīgsaimniecība09.06.2024.
07.06.2019.
neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
"Ošlejas", Rinkule
Abavas pag."
88420110111
0,35ēku uzturēšanai
30.05.2029.
10.06.2019.
apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Kļaviņas", Abavas pag.
88420160058
1ēku uzturēšanai
31.07.2029.
01.08.2019.
apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Vecupes", Pedvāle, Abavas pag.
88420160033
2,8ēku uzturēšanai
29.07.2029.
06.08.2019.
apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
88420110179
4Lauksaimniecība05.09.2024.
07.08.2019.
neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
Līguma pagarinājums
88420110123
4.1
Lauksaimniecība19.11.2024.
11.14.2019.
neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
Līguma pagarinājums
Skaras884200501141,4lauksaimniecība31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
līguma pagarinājums
Jaunlīveni 1884200401376,67lauksaimniecība31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
līguma pagarinājums
884201301122,4lauksaimniecība31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
līguma pagarinājums
Vecmurri884201301561,8lauksaimniecība31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
līguma pagarinājums
Liniņi884201301112lauksaimniecība06.02.2025.07.02.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
līguma pagarinājums
Lodes884201600523,6lauksaimniecība01.03.2025.02.03.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
līguma pagarinājums
Lāsmeņi884201601441,0lauksaimniecība01.03.2025.02.03.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
līguma pagarinājums
Pūčlauki884200900172,56lauksaimniecība31.03.2025.01.04.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā
līguma pagarinājums
Mālnieku mazdārziņi884200701870,1lauksaimniecība15.04.2025.16.04.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums
lauku teritorijā