Ģibuļu pagasts

Nekustamā īpašuma nosaukums/ adreseZemes vienības kadastra apzīmējumsPlatība, haNomas mērķisTermiņšLīguma noslēgšanas datumsNomas līguma veids
Mazdārziņi885400902670,04lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2023.01.01.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2023.01.01.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,06lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.04.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,04lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.04.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.05.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.05.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.05.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Spāres muiža885401202930,08lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.05.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Spāres muiža885401202930,09lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.05.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.05.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.02.05.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,0639lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.10.05.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,134lauksaimniecība (mazdārziņš)31.05.2024.01.06.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.05.2024.01.06.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,04lauksaimniecība (mazdārziņš)30.06.2024.01.07.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)30.06.2024.01.07.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)30.06.2024.01.07.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,06lauksaimniecība (mazdārziņš)30.06.2024.01.07.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
885401202390,12lauksaimniecība (mazdārziņš)30.06.2024.01.07.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
885401202390,12lauksaimniecība (mazdārziņš)30.06.2024.01.07.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,06lauksaimniecība (mazdārziņš)29.07.2024.10.07.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,06lauksaimniecība (mazdārziņš)31.08.2024.01.09.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Dalbes lauks885401202545,74lauksaimniecība31.08.2024.01.09.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,0414lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Spāres muiža885401202930,09lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,04lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,04lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,04lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,04lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,04lauksaimniecība (mazdārziņš)31.12.2024.01.11.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,02lauksaimniecība (mazdārziņš)31.03.2025.01.04.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,02lauksaimniecība (mazdārziņš)07.04.2025.08.04.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi885400902670,02lauksaimniecība (mazdārziņš)07.04.2025.08.04.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,02lauksaimniecība (mazdārziņš)14.04.2025.15.04.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Katlu māja885400902940,02lauksaimniecība (mazdārziņš)12.05.2025.13.05.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā