Lībagu pagasts

Nekustamā īpašuma nosaukums/ adresezemes vienības kadastra apzīmējumsplatība, hanomas mērķistermiņšlīguma noslēgšanas datumsnomas līguma veids
"Aiz Venceļa pagraba", Lībagu pag.887200402070.0616Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2023.07.11.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Baltiņu mazdārzi", Lībagu pag.887200600360.06Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2023.05.12.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Meteo Mazdārziņi", Lībagu pag.887200601220.05Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2023.31.10.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Aiz Venceļa pagraba"887200402070.0154Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2023.12.12.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Aiz Venceļa pagraba"887200402070,0245Palīgsaimniecības vajadzībām31,12,202401,04,2019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Aiz Venceļa pagraba"887200402070,0333Palīgsaimniecības vajadzībām31,12,202401,05,2019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Ežgravu Mazdārziņi887200601230,0616Palīgsaimniecības vajadzībām31,12,202415,05,2019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Ežgravu Mazdārziņi887200601230,0936Palīgsaimniecības vajadzībām30,06,202401,07,2019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Aiz Venceļa pagraba"887200402070,0189Palīgsaimniecības vajadzībām30,06,202401,07,2019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Aiz Venceļa pagraba"887200402070,0375Palīgsaimniecības vajadzībām30,06,202401,072019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Aiz Venceļa pagraba"887200402070,0775Palīgsaimniecības vajadzībām30,06,202401,07,2019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Aiz Venceļa pagraba"887200402070,0306Palīgsaimniecības vajadzībām30,06,202401,07.2019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi pie pagasta887200402080,026Palīgsaimniecības vajadzībām30,06,202401,07.2019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Aiz Venceļa pagraba"887200402070,037Palīgsaimniecības vajadzībām30,06,202401,07,2019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Meteo Mazdārziņi887200601220,05Palīgsaimniecības vajadzībām30,06,202401,07,2019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Aiz Venceļa pagraba"887200402070,0435Palīgsaimniecības vajadzībām09,07,202410,07,2019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Aiz Venceļa pagraba"887200402070,0293Palīgsaimniecības vajadzībām13,08,202414,08,2019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Rungaiņi887201300340,74Ēku uzturēšanai24,08,202925,08,2019apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mākšas887201700570,93Ēku uzturēšanai24,08,202925,08,2019apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mežmaļi887201400193,63Ēku uzturēšanai24,08,202925,08,2019apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Jauklejas887200500410,696Ēku uzturēšanai24,08,202925,08,2019apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Jauklejas887200500410,696Ēku uzturēšanai24,08,202925,08,2019apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Jauklejas887200500410,696Ēku uzturēšanai24,08,202925,08,2019apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
"Aiz Venceļa pagraba"887200402070,031Palīgsaimniecības vajadzībām31,10,202401,11,2019neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Rozēnu lauks887201300780,4Palīgsaimniecības vajadzībām09.12.2024.10.12.2019.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Ežgravu Mazdārziņi887200601230,0798Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Meteo Mazdārziņi887200601220,01148Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Ežgravu Mazdārziņi887200601230,0616Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Birzmaļu lauks887201300770,048Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Aiz Venceļa pagraba887200402070,0557Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Aiz Venceļa pagraba887200402070,0194Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Meteo Mazdārziņi887200601220,24Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Ežgravu Mazdārziņi887200601230,0544Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Aiz Venceļa pagraba887200402070,055Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Meteo Mazdārziņi887200601220,05Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Ežgravu Mazdārziņi887200601230,055Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Aiz Venceļa pagraba887200402070,0376Palīgsaimniecības vajadzībām31.12.2024.01.01.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Ežgravu Mazdārziņi887200601230,111Palīgsaimniecības vajadzībām28.02.2025.01.03.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Ežgravu Mazdārziņi887200601230,0476Palīgsaimniecības vajadzībām14.04.2025.15.04.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Aiz Venceļa pagraba887200402070,037Palīgsaimniecības vajadzībām14.04.2025.15.04.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Aiz Venceļa pagraba887200402070,0314Palīgsaimniecības vajadzībām14.04.2025.15.04.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Aiz Venceļa pagraba887200402070,0314Palīgsaimniecības vajadzībām14.04.2025.15.04.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Mazdārziņi pie ūdenstorņa887200401800,0722Palīgsaimniecības vajadzībām05.05.2025.06.05.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Aiz Venceļa pagraba887200402070,0365Palīgsaimniecības vajadzībām05.05.2025.06.05.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Aiz Venceļa pagraba887200402070,018Palīgsaimniecības vajadzībām05.05.2025.06.05.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Aiz Venceļa pagraba887200402070,018Palīgsaimniecības vajadzībām05.05.2025.06.05.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
Aiz Venceļa pagraba887200402070,016Palīgsaimniecības vajadzībām19.05.2025.20.05.2020.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā