Valdemārpils

Nr.p.k.Nekustamā īpašuma nosaukums/ adresezemes vienības kadastra apzīmējumsplatība, hanomas mērķisnomniekstermiņšlīguma noslēgšanas datumsizsoles datumsnomas līguma veidspiezīmes
1."Garāžas Celtnieku 5”8817 002 00720,008lauksaimniecība (mazdārziņš)Ieva Kundziņa5 gadi03.07.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
2."Smilšu iela 1A”,8817 006 00340,85lauksaimniecība (mazdārziņš)Ansis Danne5 gadi20.07.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
3."Zem.gab.starp Pļavu un Krasta ielām"8817 003 00720,46lauksaimniecība (mazdārziņš)Jānis Šnoriņš5 gadi03.08.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
4.Bez adreses8817 003 01030,4lauksaimniecība (mazdārziņš)Māris Sakniņš3 gadi21.08.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
5.“Garāžas”8817 001 01140,004ēku uzturēšanaiNikijs Kļaviņš5 gadi20.08.2018.apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijālīguma pagarinājums
6.Bez adreses8817 003 01030,4lauksaimniecība (mazdārziņš)Mārtiņš Bērziņš3 gadi22.08.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
7."Ezermala”8817 003 01120,01sakopšanaDainis Bičulis5 gadi22.08.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
8."Pašvaldības zeme”8817 005 00631,1piemājas saimniecībaiSvetlana Osipčuka5 gadi30.08.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijālīguma pagarinājums
9."Smilšu 8”8817 005 00210,3669lauksaimniecībaSvetlana Osipčuka5 gadi25.08.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijālīguma pagarinājums
10."Pašvaldības zeme”8817 005 00650,2579lauksaimniecībaSvetlana Osipčuka5 gadi25.08.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijālīguma pagarinājums
11."Smilšu 17a”8817 005 00150,4728lauksaimniecībaSvetlana Osipčuka5 gadi25.08.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijālīguma pagarinājums
12."Smilšu 1B”8817 006 00350,075lauksaimniecība (mazdārziņš)Luize Rakstiņa5 gadi25.09.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijālīguma pagarinājums
13."Zeme starp Krasta un Blaumaņu ielu"8817 002 01020,03lauksaimniecība (mazdārziņš)Agnese Jākobsone5 gadi02.10.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijālīguma pagarinājums
14.“Garāžas”8817 001 01140,004ēku uzturēšanaiImants Krovalks5 gadi03.10.2018.apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijālīguma pagarinājums
15.“Garāžas”8817 001 01140,004ēku uzturēšanaiKristaps Dērings5 gadi03.10.2018.apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijālīguma pagarinājums
16."Meža 1a - garāžas”8817 001 01120,008ēku uzturēšanaiAigars Sīpols5 gadi03.10.2018.apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijālīguma pagarinājums
17."Meža 1a - garāžas”8817 001 01120,005ēku uzturēšanaiBruno Garkalns5 gadi03.10.2018.apbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijālīguma pagarinājums
18."Parka 10"8817 002 01140,01lauksaimniecība (mazdārziņš)Tālivaldis Jākobsons5 gadi04.10.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijālīguma pagarinājums
19."Zeme starp Krasta un Blaumaņu ielu"8817 002 01020,024lauksaimniecība (mazdārziņš)Sanita Belliņa5 gadi17.10.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
20."Leišu 3”8817 003 00740,3135lauksaimniecība (mazdārziņš)Normunds Donis5 gadi13.11.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
21.8817 003 01030.4lauksaimniecība (mazdārziņš)Raimonds Babāns5 gadi28.11.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
22."Parka 10"8817 002 01140,03lauksaimniecība (mazdārziņš)Ēriks Bumbieris5 gadi29.11.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
23.8817 003 01030.4lauksaimniecība (mazdārziņš)Nauris Blūms5 gadi29.11.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
24."Smilšu iela 1a”8817 006 00340,03lauksaimniecība (mazdārziņš)Mafalda Petroviča5 gadi29.11.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijā
25. "Dzirnavu iela 25”8817 002 00560,03lauksaimniecība (mazdārziņš)Lienīte Cietvīra5 gadi04.12.2018.neapbūvētas zemes nomas līgums lauku teritorijālīguma pagarinājums