Talsu novada pašvaldības asenizatoru reģistrs

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada pašvaldībā”, Talsu novada pašvaldība publicē pašvaldībā reģistrētos asenizatorus, kas sniedz pakalpojumus Talsu novada teritorijā.

Nr.p.k.Asenizatora nosaukumsReģistrācijas numursJuridiskā adreseKontaktinformācijaSavākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietaReģistrācijas anulēšanas datums
1.SIA "TALSU ŪDENS"49003000076Raiņa iela 17, Talsitālr. 63222216 info@talsuudens.lvValdījumā esošās NAI novadā

Aicinām atsaukties asenizācijas pakalpojumu sniedzējus, pieteikumu iesniedzot Talsu novada pašvaldības apmeklētāju apkalpošanas centrā, sūtot pa pastu (Talsu novada pašvaldībai,  Kareivju ielā 7, Talsos, LV- 3201), vai uz e-pastu pasts@talsi.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu