Aicinām darbā Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatoru

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 9009113532) izsludina konkursu uz vakanto
Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatora amatu
(kods pēc profesiju klasifikatora 4221 02)

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • II līmeņa augstākā izglītība (tūrisma, vadības vai kultūras jomā) vai cita II līmeņa augstākā izglītība, vai darbības sfērai atbilstoša I līmeņa augstākā izglītība.
 • Pieredze vēlama ar tūrisma jomu saistītā amatā (pēdējo piecu gadu laikā).
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.
 • Izpratne par tūrisma nozares darbību un vadību pašvaldībā.

Galvenie pienākumi:

 • Veidot jaunus tūrisma maršrutus un produktus, popularizēt piedāvājumu, konsultēt un vadīt ekskursijas Talsu pilsētā un novadā.
 • Organizēt biroja darbu, veikt kasiera darbu un tirdzniecības grāmatvedības dokumentācijas organizēšanu.
 • Sagatavot tekstus, fotogrāfijas un videomateriālus informatīvo materiālu veidošanai, aktualizēt informāciju par tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Talsu novadā.
 • Organizēt ceļojumiem nepieciešamās dokumentācijas un rezervāciju sagatavošanu u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas ;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • redzējums par tūrisma jomas attīstību Talsu novadā, amata pienākumu izpildi, ar to iespējami saistītām problēmām un to risinājumiem (teksta apjoms līdz 3 (trīs) A4 formāta lapām)
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese-Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā, uz aploksnes norādot „ Konkursam uz Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatora amatu”, vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv, ar norādi “Konkursam uz Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai jānodrošina tā iesūtīšana e-pastā personaldala@talsi.lv vai pa pastu līdz 2020. gada 3. februārim plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Saskaņā ar amata klasifikāciju amata atlīdzība 915 EUR.