Ģibuļu pagasta pārvalde aicina darbā bibliotekāru

Ģibuļu pagasta pārvalde aicina darbā bibliotekāru
Pastendes bibliotēkā uz nenoteiktu laiku
(profesiju klasifikatora kods 3433 01)

Prasības pretendentam:

  • Augstākā, vidējā vai vidējā speciālā izglītība, vēlams – bibliotēku darba jomā vai jomās, kas saistītas ar klientu apkalpošanu un darbu ar informācijas apstrādi.
  • Vēlama pieredze bibliotekāra amatā vai klientu apkalpošanā.

Galvenie pienākumi:

  • Veikt bibliotēkas apmeklētāju ikdienas apkalpošanu uz vietas, tiešsaistē un attālināti, konsultēt datoru lietošanā.
  • Kārtot un uzturēt lasītavas fondu atbilstoši bibliotēku darba principiem.
  • Veikt darbu ar novadpētniecības fondu.
  • Piedalīties izglītojošu un literatūru popularizējošu pasākumu organizēšanā un norisē.
  • Strādāt bibliotēku informācijas sistēmā ALISE.

Pieteikumam jāpievieno:

Dzīves apraksts (CV);

  • Motivācijas vēstule (ne vairāk kā viena A4 formāta lapa);
  • Izglītības dokumentu un amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu (ne vairāk kā 5 papildus apmācības/kursi) dokumentu kopijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Ģibuļu pagasta pārvalde, Skolas iela 2, Pastende, Talsu novads, LV-3251, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Ģibuļu pagasta pārvaldē darba laikā, uz aploksnes norādot “Konkursam uz bibliotekāra amatu”, vai iesūtīt e-pastā gibuli.parvalde@talsi.lv, ar norādi “Konkursam uz bibliotekāra amatu”.

Pieteikums jāiesniedz Ģibuļu pagasta pārvaldē vai jānodrošina tā iesūtīšana e-pastā gibuli.parvalde@talsi.lv vai pa pastu līdz 2020. gada 28. janvāra plkst. 17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Bibliotekāra amata alga ir 550 eiro mēnesī.