Izsludina atklātu konkursu uz Talsu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja amatu

 Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu
uz Talsu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes vadītāju, lai nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu Talsu novada administratīvajā teritorijā

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība (arhitektūrā vai būvniecības inženierzinātnēs) vai darbības sfērai atbilstošās izglītības studiju programmas pēdējā kursa students;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt amata pienākumu izpildi;
 • Pieredze darbā ar biroja tehniku un datorprogrammām;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā vai administrējošā darbā;
 • Vismaz vienas svešvalodas prasme B1 līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Pārzināt un ievērot spēkā esošos normatīvos aktus amata kompetences ietvaros; organizēt, vadīt un kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu un pielietošanu Būvvaldē un Talsu novada pašvaldības (turpmāk-TNP) administratīvajā teritorijā;
 • Nodrošināt būvniecības procesu atbilstību normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām TNP administratīvajā teritorijā;
 • Realizēt Talsu novada kvalitatīvas un ilgtspējīgas vides veidošanu (stratēģijas plānošana, īstenošana, kontrole);
 • Plānot un vadīt Būvvaldes darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi;
 • Piedalīties TNP iekšējo normatīvo aktu un saistošo noteikumu projektu sagatavošanā atbilstoši amata kompetencei un Būvvaldes funkcijām un uzdevumiem;
 • Piedalīties TNP administratīvās teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
  • Redzējums par Talsu novada pilsētu un lauku vidē risināmām amata kompetencē esošām problēmsituācijām (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu sertifikātu un pēdējos 3 gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (ne mazāk kā 8 stundu apjomā), atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 18. oktobris  plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Konkursa dokumentiem noteikts ierobežotas pieejamības statuss.