Izsludina konkursu uz Talsu novada būvvaldes būvinspektora palīga amatu

Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz
Talsu novada būvvaldes būvinspektora palīga amatu (uz noteiktu laiku)
Profesiju klasifikatora kods 2422 55

Talsu novada pašvaldība aicina darbā būvinspektora palīgu uz noteiktu laiku, lai nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu Talsu novada administratīvajā teritorijā.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • II līmeņa augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā, būvniecības jomā vai tiesību jomā, I līmeņa augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā vai arī cita augstākā izglītība;
 • Vismaz 1 gada pieredze ar būvniecību saistītā jomā pēdējo 5 gadu laikā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu informācijas apriti, ar Būvvaldes darbību saistītu pakalpojumu sniegšanu apmeklētājiem.
 • Lietot Būvniecības informācijas sistēmu – BIS, ievadīt visu nepieciešamo informāciju, kas paredzēta Būvvaldes darbības nodrošināšanai.
 • Veikt atzīmes par būvdarbu nosacījumu izpildi būvatļaujās, apliecinājuma kartēs un paskaidrojuma rakstos, reģistrēt būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus.
 • Piedalīties būvju apsekošanā dabā, kā arī piedalīties būvlaukumu pārbaudēs un sagatavot, apkopot un analizēt iegūto informāciju.

Pieteikumam jāsatur:

 • dzīves apraksts (CV ieteicams Europass formā);
 • motivācijas vēstule;
 • prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • var iesniegt pēdējos 3 gados apgūtu, amata pienākumu izpildei atbilstošu, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada Būvvaldes būvinspekcijas daļas būvinspektora palīga amatu (uz noteiktu laiku)”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020.gada 15. janvāra plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju būvinspektora amata atlīdzība no EUR 850,- līdz EUR 996,-