Izsludina konkursu uz Talsu novada pašvaldības būvinženiera amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbinieku, kurš spēj ar profesionālu un mērķtiecīgu darbību nodrošināt pašvaldības būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes sagatavošanas organizēšanu, uzraudzību un būvniecības procesa īstenošanas uzraudzību. Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • II līmeņa augstākā izglītība būvniecības nozarē;
 • Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • Spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Izvērtēt un sagatavot projektēšanas uzdevumus būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei pašvaldības objektiem.
 • Plānot un uzraudzīt projektēšanas procesu, organizēt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē iesaistīto dalībnieku sadarbību.
 • Izvērtēt pašvaldības vajadzībām izstrādātos būvprojektus.
 • Plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības būvprojektos un būvobjektos.
 • Amata kompetences ietvaros nodrošināt un veikt attiecīgo līgumu izpildītāju darbības kontroli.
 • Nodrošināt ikgadēju ES projektu ietvaros uzbūvēto objektu apsekošanu, kvalitātes kontroli.
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procedūru sagatavošanā.
 • Amata kompetences ietvaros sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV, vēlams Europass formā);
 • Motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pretendents var iesniegt pēdējos trīs gados apgūtu amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas būvinženiera amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 6. decembra plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas būvinženiera amata atlīdzība no 1000,00 EUR līdz 1190,00 EUR.