Izsludina konkursu uz vakanto Īves pagasta pārvaldes sekretāres amata vietu

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532), Īves pagasta pārvalde
izsludina konkursu uz vakanto Īves pagasta pārvaldes sekretāres amata vietu

Īves pagasta pārvalde aicina darbā pārvaldes sekretāri, kuras pienākums ir nodrošināt pagasta pārvaldes sadarbību ar Talsu novada pašvaldību, iestādēm un organizācijām saistībā ar pārvaldes interesēm, uzturēt kārtībā pārvaldes dokumentāciju, organizēt dokumentu apriti starp pārvaldes apmeklētājiem, iestādēm, struktūrvienībām, saskaņā ar iekšējo normatīvo aktu nosacījumiem.

Prasības pretendentiem:

 • speciālā izglītība lietvedībā;
 • pārzināt dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumus;
 • pieredze arhīva dokumentu kārtošanā;
 • labas latviešu valodas zināšanas
 • prasme strādāt ar biroja programmatūrām un biroja tehniku;
 • atbildība, precizitāte, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt saņemto, nosūtāmo un iekšējās aprites dokumentu uzskaiti, reģistrēšanu un
  nosūtīšanu;
 • pārvaldes vadītāja rīkojumu pildīšana;
 • uzturēt kārtībā pārvaldes dokumentāciju;
 • arhīva dokumentu kārtošana saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru, kā arī ikgadēja dokumentu atlase to nodošanai arhīvā vai iznīcināšanai; arhivēt pagasta pārvaldes lietvedību;
 • organizēt dokumentu apriti starp pārvaldes apmeklētājiem, struktūrvienībām vai Talsu novada pašvaldību, saskaņā ar iekšējo normatīvo aktu nosacījumiem;
 • veikt iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu; strādā ar Iedzīvotāju reģistru;
 • izziņu izsniegšana;
 • personāla dokumentācijas un uzskaites kārtošana un noformēšana;
 • veikt pagasta pārvaldes kasiera pienākumus, nodrošinot skaidras naudas iekasēšanu par NĪN, maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem un pašvaldības izstrādātiem un novada domē apstiprinātiem maksas pakalpojumiem;
 • nodrošināt pabalstu izmaksu saskaņā ar izmaksu sarakstiem;

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • atalgojums 745.00 EUR bruto.

Pieteikumu , kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Īves pagasta pārvalde, adrese: “Pils”, Tiņģere, Īves pagasts, Talsu novads, LV-3261, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Īves pagasta pārvaldē, darba laikā (pirmdienās, trešdienās, piektdienās) no plkst. 08.00 līdz plkst. 15.00; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz ĪVES pagasta pārvaldes sekretāra amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 16. decembrim plkst. 15.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.
Tālrunis 63254055