Izsludināts atklāts konkurss uz vakanto pirmsskolas izglītības skolotāja amata vietu Vandzenes PII “Zīlīte”

23.08.2019.

Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” izsludina atklātu konkursu uz vakanto PI skolotāja amata vietu uz noteiktu laiku. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

 Pretendentam jāiesniedz:

  • iesniegums;
  • pretendenta aptaujas anketa;
  • izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • CV.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes

  • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.662;
  • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
  • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
  • Komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pieteikumu konkursam var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada Vandzenes PII „Zīlīte”, adrese: Vandzenes PII „Zīlīte”, Vandzenes pagastā, Talsu novadā, LV-3281, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Vandzenes PII „Zīlīte”, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz vakanto PI skolotāja amatu Talsu novada Vandzenes PII „Zīlīte””.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu līdz 30.augusta plkst.13:00, pēc šī termiņa iesniegtie/iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks  vērtēti.