Lībagu pagasta pārvalde aicina darbā sporta pasākumu organizatoru

Talsu novada pašvaldības Lībagu pagasta pārvaldē ir vakanta sporta pasākumu organizatora amata vieta
(kods pēc klasifikatora 342303)

Nolūkā nodrošināt pagasta iedzīvotāju aktīvu atpūtu, veidotu Lībagu pagasta iedzīvotāju pozitīvu attieksmi pret sporta un fiziskajām aktivitātēm, kā arī, pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 03.04.2019.rīkojumu Nr.6-1.1e/128 apstiprinātās “Personāla atlases kārtības “ 6.1. punktu tiek izsludināta pretendentu atlase vakantā amata pienākumu izpildei.

Prasības pretendentiem (-ēm):

  • Plānot un veikt aktīvās atpūtas un sporta aktivitātes, kā arī organizēt sporta pasākumus, veidot Lībagu pagasta iedzīvotāju pozitīvu attieksmi pret sporta un fiziskajām aktivitātēm.
  • Organizēt komandas dalībai novada sporta spēlēs.
  • Koordinēt teritorijā esošo sporta laukumu noslogojumu.
  • Sadarbībā ar pagasta pārvaldi organizēt materiāli tehnisko nodrošinājumu.
  • Sagatavot un iesniegt pagasta pārvaldes vadītājam regulāro sporta pasākumu gada plānu un tam nepieciešamo finansējumu, kontrolēt piešķirtā finansējuma izlietojumu.
  • Reizi gadā sniegt pārskatu par sporta organizatora darba rezultātiem ( notikušajiem sporta pasākumiem, izlietoto finansējumu utt.).
  • Pieņemt materiālā atbildībā sporta inventāru, pārējo inventāru un materiālus.
  • Rūpēties par sporta inventāra saglabāšanu.
  • Veikt ikdienas uzraudzību un koordinēšanu Aktīvā atpūtas centra telpu izmantošanā Mundigciemā.

Iesniedzamie dokumenti:

NOLIKUMS

Pieteikums, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, jāiesniedz/jāiesūta: “Pagastmāja”, Mundigciems, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258.

Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Lībagu pagasta pārvaldes Sporta organizatora amatu”.

Pieteikuma iesniegšanas/iesūtīšanas termiņš līdz 2019. gada 8. oktobra plkst. 15.00.

Saskaņā ar amata klasifikāciju Lībagu pagasta pārvaldes sporta pasākumu organizatora amata atlīdzība noteikta 256 EUR mēnesī (nepilnais darba laiks, 20 stundas nedēļā).