Pansionāts “Lauciene” aicina darbā aprūpētāju

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene”, reģ. Nr. 90000011944,
juridiskā adrese “Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads,
aicina darbā aprūpētāju,
profesijas kods pēc profesiju klasifikatora 5322 02, uz nenoteiktu laiku

Nolīgtais darba laiks 40 stundas nedēļā ar summēto darba laika uzskaiti – uzskaite četru mēnešu ietvaros, samaksa – stundas tarifa likme 3,18 EUR stundā.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt klienta mazgāšanas procedūras;
 • veikt klienta gultas klāšanu, gultas un ķermeņa veļas maiņu;
 • veikt klienta ķermeņa apkopšanu, pēdu un nagu kopšanu;
 • palīdzēt klientam piecelties no gultas vai krēsla;
 • palīdzēt klientam izmantot tehniskos palīglīdzekļus;
 • palīdzēt klientam pārvietoties telpā, nodrošinot klienta drošību;
 • asistēt klientam iepērkoties, apmeklējot frizieri;
 • palīdzēt klientam apmeklēt Pansionātā rīkotos pasākumus;
 • nodrošināt klientam vides terapiju katru dienu (pastaigas vai atpūtu svaigā gaisā);
 • veikt klienta ēdināšanu atbilstoši klienta spējām, vēlmēm;
 • palīdzēt klientam sakārtot personīgās mantas;
 • vajadzības gadījumā veikt klienta uzraudzību;
 • palīdzēt veikt klienta istabas ģenerālo tīrīšanu (atstumt gultas, skapjus un taml.).

Prasības pretendentam:

 •  vēlama aprūpētāja darba pieredze vai apliecinājums par atbilstošu kursu beigšanu.

Pieteikšanās līdz 31.01.2020, iesniedzot iestādes e-pastā (pansionatslauciene@talsi.lv) dzīves aprakstu, vai iesūtot pa pastu.

Papildus informāciju iespējams saņemt darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30; tālr. Nr. 29902141, vai e-pasts: pansionatslauciene@talsi.lv.