Talsu 2. vidusskola aicina darbā sākumskolas skolotāju

Talsu 2. vidusskola aicina darbā sākumskolas skolotāju
no 2020.gada 1.septembra

Darba alga, pamatojoties uz 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 8.punktu, 750.00 EUR mēnesī par 1.0 slodzi.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums;
  • pretendenta aptaujas lapa;
  • motivācijas vēstule;
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu 2. vidusskolā ar norādi “Konkursam uz vakanto sākumskolas skolotāja amatu”. (Adrese: K.Mīlenbaha iela 32, Talsi, LV-3201)

Tālrunis uzziņām: 63232161.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 17. februāris plkst. 15.00

Konkursa nolikums
konkursa pretendenta aptaujas anketa
Iesnieguma veidlapa