Talsu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības policijas inspektora amatu

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532) izsludina atklātu konkursu uz
pašvaldības policijas inspektora amatu

Talsu novada pašvaldība aicina darbā policijas inspektoru, kurš spēj identificēt un novērst sabiedriskās kārtības pārkāpumus, novērtēt un analizēt sava darba rezultātus un amata kompetences ietvaros pieņemt patstāvīgus lēmumus

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām;
 • Vēlama pieredze atbilstoša vai līdzīga amata pienākumu izpildē (informāciju norādīt CV);
 • Pašvaldības policijas darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • Zināšanas un izpratne par amata pienākumu izpildi.

Galvenie pienākumi:  

 • Veikt patrulēšanu un nodrošināt sabiedrisko kārtību;
 • Veikt likumpārkāpumu profilaksi;
 • Veikt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli;
 • Veikt pārkāpumos vainīgo personu noskaidrošanu, pierādījumu savākšanu un fiksēšanu;
 • Veikt pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanas kontroli.

Iesniedzamie dokumenti:

 • apliecinājums par atbilstību likuma “Par policiju” 21.panta pirmajā daļā noteiktajām  prasībām
 • dzīves apraksts (vēlams CV Europass formā)
 • izglītības dokumentu kopijas
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija
 • motivācijas vēstule

Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējo 3 gadu laikā apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu  novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz pašvaldības policijas  inspektora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 4. oktobra plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Pašvaldības policijas inspektoram noteikts summētais darba laiks un stundas tarifa likme  5,20 EUR/stundā

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.