Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz Ekonomikas daļas vecākā ekonomista amatu

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 9009113532) izsludina konkursu uz vakanto Finanšu un grāmatvedības nodaļas Ekonomikas daļas vecākā ekonomista amatu
(kods pēc profesiju klasifikatora 2631 02)

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Augstākā izglītība grāmatvedībā un ekonomikā, vai vismaz II līmeņa augstākā profesionālā izglītība finansēs vai ekonomikā.
 • Pieredze valsts vai pašvaldības institūcijās finanšu jomā vai pieredze ekonomista amatā .
 • Excel zināšanas tabulu veidošanā, priekšrocību izmantošanā un funkciju pielietošanā
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.
 • Izpratne par amata pienākumu izpildi.

Galvenie pienākumi:

 • Pasākumu tāmju uzskaite (nepieciešamas excel zināšanas tabulu veidošanā, priekšrocību izmantošanā un funkciju pielietošanā).
 • EKK noteikumumu pārzināšana un izdevumu klasifikācija pa funkcionālajām kategorijām.
 • Zināšanas par pašizmaksas aprēķināšanu
 • Darbs ar grāmatvedības programmu Horizon, nomenklatūru veidošana, u.c..

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas ;
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (par pēdējiem 3 gadiem), atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese-Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā, uz aploksnes norādot „ Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas ekonomikas daļas vecākā ekonomista amatu”, vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv, ar norādi “Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas ekonomikas daļas vecākā ekonomista amatu”.

Pieteikums jāiesniedz Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai jānodrošina tā iesūtīšana e-pastā personaldala@talsi.lv vai pa pastu līdz 2020. gada 28. februārim plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Atalgojums saskaņā ar amatu klasifikāciju 988 EUR.