Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz Talsu novada būvvaldes arhitekta amatu

Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz Talsu novada būvvaldes arhitekta amatu
(prof. klasifikatora kods 2161 01)

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • vismaz II līmeņa augstākā izglītība arhitektūras studiju programmā;
 • pieredze arhitekta amatā vismaz 3 gadi;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Pārraudzīt arhitektoniskās kvalitātes principu ievērošanu Talsu novada pašvaldības teritorijā.
 • Amata kompetences ietvaros pārstāvēt Būvvaldi saziņā ar tās apmeklētājiem.
 • Piedalīties projektu publiskajā apspriešanā, plānojumu un detalplānojumu projektu izstrādes izvērtēšanā
 • Darbs ar “Būvniecības informācijas sistēmu” un datu bāzēm.
 • Izstrādāt Talsu novada pašvaldības dažādu noteikumu projektus vai projektu grozījumus par amata kompetencē esošajiem jautājumiem, u.c.

Pieteikumam jāsatur:

 • dzīves apraksts (CV ieteicams Europass formā)
 • motivācijas vēstule;
 • prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • var iesniegt papildus apmācības apliecinošu dokumentu kopijas par pēdējiem 3 gadiem, kā arī atsauksmes.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada Būvvaldes arhitektūras daļas arhitekta amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 28. februāra plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju amata atlīdzība no EUR 950,- līdz EUR 1100,-