Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Juridiskās nodaļas Juridiskās atbalsta daļas vadītāja amatu

Talsu novada pašvaldība (turpmāk- TNP) aicina darbā Juridiskās nodaļas Juridiskās atbalsta daļas vadītāju.

Prasības pretendentiem (-ēm):

  • Maģistra grāds vai II līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kvalifikācija jurists;
  • Pieredze jurista amatā vismaz 3 gadi pēdējo 10 gadu laikā.

Galvenie pienākumi:

  • Nodrošināt Juridiskā atbalsta daļas darbinieku amata pienākumu izpildi.
  • Pārzināt un ievērot spēkā esošos normatīvos aktus un Talsu novada domes (turpmāk-Dome) un tās komiteju lēmumus amata kompetences ietvaros.
  • Sniegt konsultācijas Domes deputātiem, TNP Centrālās administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem par juridisku jautājumu iespējamiem risinājumiem; pēc pieprasījuma sniegt informāciju Domes komitejām un komisijām.
  • Saskaņot iepirkuma līguma projektus un veikt iepirkuma līgumu izpildes kontroli.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Dzīves apraksts (CV);
  • Motivācijas vēstule;
  • Atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz Juridiskās nodaļas Juridiskās atbalsta daļas vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 6. decembrim plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Alga no 1000 līdz 1200 EUR