Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto pansionāta “Lauciene” direktora amatu

Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto pansionāta “Lauciene” direktora amatu
(Profesiju klasifikatora kods 1112 36)

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Ne zemāka kā II līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība ekonomikā vai vadības zinātņu jomā, vai cita ne zemāka kā II līmeņa augstākā izglītība.
 • Pieredze vadītāja amatā 3 un vairāk gadi pēdējo 10 gadu laikā (pakļautībā vidējais esošais darbinieku skaits ne mazāk kā 10 darbinieki) vai pieredze vadošā amatā ar sociālo darbu saistītās jomās 3 un vairāk gadi pēdējo 10 gadu laikā.

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu realizāciju un tiesību pareizu piemērošanu;
 • Organizēt, plānot, vadīt un kontrolēt iestādes darbu saskaņā ar Talsu novada domes lēmumiem un Talsu novada pašvaldības rīkojumiem, kā arī iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • Dokumentēt un analizēt iestādes saimniecisko darbību, izstrādāt iestādes attīstības plānu;
 • Nodrošināt iestādes nolikumā noteikto iestādes pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt informācijas pieejamību; pilnveidot un uzlabot iestādes sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Redzējums par pansionāta darbības organizēšanu normatīvajos aktos un iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildei un iespējamiem pakalpojumu apjoma un kvalitātes pilnveidošanas pasākumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas);
 • Var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz pansionāta “Lauciene” direktora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020.gada 20. janvāra plkst. 17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Saskaņā ar amata klasifikāciju amata atlīdzība no EUR 1400,- līdz EUR 1600,-