Talsu novada Sociālais dienests izsludina konkursu uz atkarību profilakses speciālista amatu

Talsu novada Sociālais dienests (reģistrācijas Nr.90009113532)
izsludina konkursu uz atkarību profilakses speciālista amatu
(ar nepilnu darba laiku)
Profesiju klasifikatora kods 2359 02

Talsu novada Sociālais dienests aicina darbā atkarību profilakses speciālistu darbam uz noteiktu laiku, lai nodrošinātu atkarību, infekcijas slimību profilakses un kaitējuma mazināšanas pasākumus Talsu novada administratīvajā teritorijā.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā, sertifikāts, kas dod tiesības patstāvīgi praktizēt specialitātē;
 • Vēlama pieredze darbā ar atkarīgām personām, personu grupām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Sniegt konsultācijas iedzīvotājiem ar atkarību saistītos jautājumos;
 • Veikt individuālo un grupu darbu ar klientiem;
 • Organizēt un veikt preventīvo darbu izglītības iestādēs psiho aktīvo vielu lietošanas, procesu atkarību (dator atkarība, azart atkarība u.tml.), HIV/AIDS, STS izplatības novēršanai;
 • Veikt HIV, vīrus hepatīta B un C testus, šļirču un adatu apmaiņu.

Pieteikumam jāpievieno:

 • Dzīves aprakstu; (CV)
 • Motivācijas vēstuli;
 • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju
 • Pretendents var iesniegt pēdējos trīs gados apgūtu, amata pienākumu izpildei atbilstošu, papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu ar pievienotiem dokumentiem var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada Sociālajā dienestā Kareivju ielā 7, Talsos, 4. stāvā 405. kabinetā, LV-3201, vai iesūtīt e-pastā socialais.dienests@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei „Konkursam uz atkarību profilakses speciālista amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 11. februārim plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Saskaņā ar amata klasifikāciju atkarību profilakses speciālista amata atlīdzība EUR 311,00 par nepilnu darba laiku.