Konkurss “Talsu novada uzņēmēju Gada balva”

Talsu novada pašvaldība, atbalstot novada uzņēmēju ierosinājumu, turpmāk organizēs konkursu “Talsu novada uzņēmēju Gada balva”. Tā mērķis ir apzināt un godināt Talsu novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, un stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu mūsu novadam.

Konkurss norisināsies no 1. oktobra līdz 20. decembrim. Savukārt apbalvošanas ceremonija paredzēta Talsu pilsētas vārda dienā 2020. gada 17. janvārī, lai tādējādi uzsvērtu uzņēmēju devuma nozīmību vietējā sabiedrībā.

Līdz 31. oktobrim ikviens iedzīvotājs var izvirzīt viņaprāt piemērotākos pretendentus sešās nominācijās: “Gada jaunais uzņēmējs”, “Gada lauksaimnieks”, “Gada mājražotājs/amatnieks”, “Gada tirgotājs/pakalpojumu sniedzējs”, “Gada investīcija” un “Ilgtspējīgākais uzņēmums”.

Katrai nominācijai ir noteikti savi vērtēšanas kritēriji, kas ietver, piemēram, piedāvātā produkta vai pakalpojuma kvalitāti, uzņēmuma tēlu un reputāciju, mārketinga aktivitātes, darba vides sakoptību, investīciju piesaisti, inovatīvu risinājumu ieviešanu, iesaisti vietējās sabiedrības aktivitātēs un sabiedrībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, korporatīvi sociālo atbildību un “zaļo” domāšanu.

Konkursa vērtēšanas komisija sastāvēs no deviņiem pārstāvjiem, kas izvēlēti, lai pēc iespējas plašāk aptvertu uzņēmējdarbības vidi. Pašvaldību komisijā pārstāvēs domes priekšsēdētājs un uzņēmējdarbības koordinators, tāpat tajā iekļauts Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Talsu Biznesa inkubatora, biedrības “Talsu Komersantu klubs”, nodibinājuma “Talsu novada fonds”, Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra, Latvijas rūpniecības un tirdzniecības kameras un Valsts finanšu institūcijas “Altum” pārstāvis.

No 1. oktobra pieteikuma anketa ir pieejama elektroniski, kā arī drukātā veidā pilsētu un pagastu pārvaldēs un Talsu novada pašvaldības administratīvā centra Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Pieteikuma anketa

Inita Fedko