Īpašumi uzņēmējdarbībai

ĪpašnieksAdrese/NosaukumsPlatībaPapildus informācija
ZEMES ĪPAŠUMI
Talsu pilsēta
 Talsu novada pašvaldība0,2036 haSavrupmāju apbūves teritorija
Stendes pilsēta
Talsu novada pašvaldība“Sudrabiņi”, Stende, Talsu novads
4,6811 ha
0,0845 ha
(Īpašums sastāv no divām zemes vienībām)
Abavas pagasts
Talsu novada pašvaldība“Jaunie Upeslīči”, Abavas pagasts, Talsu novads0,0321 haLauksaimniecības teritorija, abpūvēts zemes gabals
Balgales pagasts
Talsu novada pašvaldība“Lauciņi”, Balgales pagasts, Talsu novads3,03 haLauksaimniecības teritorija, Meža teritorija
Lubes pagasts
Talsu novada pašvaldība“Ķeirāni”, Lubes pagasts, Talsu novads3,55 haLauksaimniecības teritorija, Meža teritorija
BŪVES, ĒKAS UN TELPAS
Sabiles pilsēta
Talsu novada
pašvaldība
Abavas iela 2, Sabile, Talsu novads88,2 kv.mVairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka
Talsu novada pašvaldībaAbavas iela 5, Sabile, Talsu novads913 kv.mSkolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai  paredzētās ēkas
Talsu novada pašvaldībaRīgas iela 43 (katlumāja), Sabile, Talsu novads48,8 kv.mRūpnieciskās ražošanas ēka
Talsu novada pašvaldībaSporta iela 12, Sabile, Talsu novads54,7 kv.mRūpnieciskās ražošanas ēka
Abavas pagasts
Talsu novada pašvaldība84,7 kv.mVairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka
Laidzes pagasts
Talsu novada pašvaldība”Žagari”, Zvirgzdi, Laidzes pagasts, Talsu novads135,4 kv.mPubliska ēka, pirts
 Strazdes pagasts
Talsu novada pašvaldība“Strazdes muižas komplekss”, Strazdes pagasts, Talsu novads 405,3 kv.mSmagās tehnikas garāža, var izmantoto kā noliktavu
Talsu novada pašvaldība“Klētnieki”, Strazdes pagasts, Talsu novads 876,4 kv.mNoliktavas un apstrādes ēkas
Talsu novada pašvaldība“Kraujas”, Strazdes pagasts, Talsu novads306,2 kv.mBiroja ēka (bijusī pagatsa pārvaldes ēka)
Talsu novada pašvaldība“Spirta dedzinātava”, Strazdes pagasts, Talsu novads 710,9 kv.m
Aicinām informēt par nekustamajiem īpašumiem, kas var tikt izmantoti uzņēmējdarbībā!
1) Ievietojot informāciju pašvaldības mājas lapā
Aicinām privātīpašniekus, kuriem pieder nekustamais īpašums (telpas, ēkas, zeme) un kuru Jūs vēlētos piedāvāt (noma, pārdošana) uzņēmējdarbības veikšanai, sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas uzņēmējdarbības koordinatori Ingu Bumbuli,  tālrunis 29124752,  vai pa e-pastu: inga.bumbule@talsi.lv.
Anketa  pieejama šeit.
2) Ievietojot informāciju Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) mājas lapā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) mājaslapā ir pieejama nekustamo īpašumu datu bāze, kur pašvaldībām un privātpersonām ir iespēja iesniegt informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kas var tikt izmantoti uzņēmējdarbībā. Pašvaldībām un privātpersonām ir nepieciešams aizpildīt anketu par pieejamo nekustamo īpašumu.