Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Noslēdzies izaicinājumiem bagātais 2019./2020.mācību gada II semestris. Martā pandēmija ietekmēja arī projekta īstenošanu. Divas mūsu novada skolas individuālo atbalstu skolēniem sniedza attālināti. Pašlaik astoņās skolās notiek individuālo atbalsta plānu izvērtēšana.

Dalība projektā sniedza iespēju 83 skolēniem saņemt individuālu atbalstu mācību pārtraukšanas risku novēršanai. 27 skolēni saņēma atbalstu ēdināšanai, 1- transporta izdevumu segšanai. Individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, konsultatīvais atbalsts palīdzēja skolēniem saskatīt un izmantot savus resursus, motivēja pabeigt skolu, nepamest mācības. Pēc vasaras atpūtas dalība projektā tiks turpināta.

Projekta ietvaros šogad tiks īstenoti 2 jaunatnes iniciatīvas projekti.

Plašāka informācija par projektu: www.pumpurs.lv

Kontaktinformācija novadā: Tālr.: 63222258, e-pasts: daiga.feldmane@talsi.lv